رابرت کاپا، با نام واقعی آندریی فریدمان (۱۹۵۴ – ۱۹۱۳) عکاس انسان‌گرا و ضدجنگ و فتوژورنالیست مجارستانی بود.

شهرت وی بیش‌تر به دلیل عکس‌های او از جنگ داخلی اسپانیا، جنگ دوم چین و ژاپن، جنگ جهانی دوم، جنگ اعراب و اسرائیل و جنگ اول هندوچین بود.

وی در سال ۱۹۴۷، آژانس بین‌المللی عکس مگنوم (مگنوم فوتوز) را به همراه سه عکاس دیگر به نام‌های هانری کارتیه برسون، جورج راجر و دیوید سیمور تاسیس کرد.

در اینجا به چند عکس او از فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم نگاه می‌کنیم:

– عکسی از یک مادر و دختر با سر تراشیده که به خیانت و مراوده با نازی‌ها در جریان اشغال متهم شده‌اند:

4-6-2015 10-16-47 PM

– می ۱۹۳۷، نگرانی مردم و جستجوی آنها برای پناهگاه:

4-6-2015 10-17-34 PM

– ۲۶ آگوست سال ۱۹۴۴ – اعضای جنبش مقاومت و مردم در شانزه لیزه در حال شادی‌اند:

4-6-2015 10-18-47 PM