نمی توانم به سویت گام بردارم

حتی در رویاهایم

چرا که در سینه ام

آسمان ها تیره اند

و ذهنم ابرآلود است.

(شعر ژاپنی- ناشناس)

ترجمه از عباس مخبر