بیشتر کره زمین آب است مثلا هفتاد درصد این حدودا که با رنگ آبیه کبالتی در تصویر مشخص شده است… پژوهشگران اخیرا ثابت کرده اند هشتاد و خورده ای از همه جانداران توی آب زندگی میکنن آب خودش دو جور است دریا و اقیانوس… آب اقیانوس ها شور است.

اینی که ما از تو خشکی میبینیم ظاهر قضیس که دریا #خندید در دور دست دندان هایش کف و آی و وایو اینا… واقعیت این است که دریا اصلا هم با انسان شوخی ندارد …نخسوزن ته دریا که خیلی گود می باشد. مثلا انسان اگر خیلی وارد باشد میتواند تا عمق ده بیست متری زیر آب چیز کند وال آبی یا وال بلو در عمق صدو شیش متری از آب دریاها-سخت تلخ است اقا-زندگی میکند.

به این شکل زیر دریایی اتمی یا نوکلیر چیز… یکم بیشتر می رود پایین اما عزیزم میدونی کف دریاها واقعا کجاست میدونی کف دریا ها چقدر از سطح آب دریا ها – سخت تلخ است – پایینتره؟ ده کیلومتر و بلکم بیشتر.

مثلا گودال_ماریان واقع در دریای احمر نبش نان فانتزی سحر یازده کیلومتر می باشد حالا من نمیخام اینجا با شما ها وارد بحث تئوریک قضیه بشم ولی واسه اینکه گوشی دستتون بیاد فرض کن بن جانسون که صد مترو توی ده ثانیه دوید -در ضمن بن جانسون مسلمان شده و اسمش قاسم بشیری میباشه-، حالا کار نداریم…. 

پاسکال در ته دریا ها بقدری زیاده که بعضی چیزها میتوند در آن زندگی کند به همین دلیل خلقت خداوند به این شکل قرار گرفته که ماهی ها بشکل نازک و عموتی هستن که سطح مقطع یا آشون کم بشه چون پاسکال تابعیست از سطح مقطع من اصن گرفتار شدم شما الفبای موضوع رو مسلط نیستی من چجوری باید قضیه رو بشکافم اینجا برای شما ,به هر طریق اقا کف دریا ها تاریک است اینکه دیگه سادس دیگه میری پایین نور نمیرسه تاریکه میترکی!

…مثلا ورداشته میگه دختر پاشو چشماتو وا کن تو دریا رو نیگا کن خب این روشنه قضیه تاریکی کف دریا هارو اصن در نظر نمیگیره چی تو دریا رو نیگا کن واسه خودت حرف میزنی، میبینه که اونجا یا اون فرد میگه که دریا دریا عشق ما دریا همینطوری که داره میخونه پاسکال میزنه اینجور میترکه که تا بفهمه عشق نیست خیلیم جدیه یه حرکت اشتبا بکنی از بین میری،عشق ینی دریا اصن یه چیز شاعرانه نیست دریا خیلیم سختو خشن و تلخ است… .