وب سایت شخصی علی صارمی

سال ها باید چیزی تق تق کند توی کاسه سرت تا که روزی قلم بدست بگیری و بکاوی اندرونت را و بریزی اش روی سپیدی کاغذ:شاید که تسلای خاطرت باشد. اما برای من که نوشتن را از یاد برده ام دوربین بدست گرفتن و چکاندن شاتر انگار همان قلم بدست گرفتن است . عکس گرفتن برای من حس خلق دنیایی است متفاوت با آنچه در آن زیست می کنم.دنیایی از آن خودم . دنیایی که شاید حوّلی باشد برای من ؛ دگرگونه ام کند و ببردم توی روزهایی که اصلن نبوده ام ، توی کوچه ای که هرگز نرفته ام یا شهری که هرگز نبوده.خیابانی که دوست داشته ام توی اش قدم بزنم یا خوابی که هرگز ندیده ام. دنیایی دیگر برای من : شاید که تسلای خاطرم باشد.

درباره من

مجموعه کابوس های من

…بختک یا فرنجک، کنیز اسکندر بود. هنگامی که کلاغ به مشک محتوی آب حیات که اسکندر با خود از ظلمات آورده بود منقار زد و آن را درید و آب حیات بر زمین ریخت، این کنیز بی درنگ مشتی از آن آب را برداشته نوشید و اسکندر که سخت خشمگین شده بود به ضرب شمشیر بینی او را بینداخت و فرنجک از گِل، و به قولی از خمیر، بینی ئی برای خود ساخت. فرنجک که به سبب نوشیدن آن آب عمر جاودانه یافته‌ است چون کسی را به پشت خفته ببیند بر سینه او می‌جهد. اگر در آن حال، خفته بیدار شده و چنگ در بینی او اندازد، فرنجک از بیم آن که بینیش کنده شود گنجی از گنجهای اسکندر را که می‌شناسد رشوت خواهد داد تا دست از بینیش بردارد. در صورتی که بتوان گلو یا دماغ بختک را گرفت، می‌توان هر آرزویی کرد تا بختک آن را برآورده کند.

(کتاب کوچه،احمد شاملو)

دیدن همه عکس ها

مجموعه رقص در تاریکی

رام پا منه به درون آن شب خوش

چه، پیری باید که بسوزد و فریاد هذیان سر دهددر انتهای عمر که

بشور، بشور بر مرگ نور.

هر چند فرزانگان به وقت مرگ نیک می دانند ظلمت حق است

چون کلام شان برقی نیفشانده آنان نیز

رام پا نمی نهند به درون آن شب خوش.

خوبان، آن آخرین امواج رفته، می گریند چه سرخوش

خرام ظریف شان بر این خلیج سبز رقصی گرفته که

بشور، بشور بر مرگ نور.

(دیلن تامس-برگردان از محمدرضا فرزاد)

دیدن همه عکس ها

مردان پرنده ای، بر فراز آسمان خراش ها

کارل راسل در حال دست تکان دادن به عکاس. این عکس بر روی تیر آهن های طبقه ی ۸۸ عمارت نیویورک به ثبت رسیده است. این مرد در ارتفاع ۱۲۲۲ پا بالاتر از تقاطع پنجم و خیابان سی و چهارم نیویورک نشسته است. مرد عکاس با به خطر انداختن جانش از یک جرثقیل بالا رفته و این عکس تاریخی...

تک عکس ها

مجموعه آبرنگ های من

تلاشی برای بازآفرینی گونه نقاشی آبرنگ به کمک عکس