last Projects

Last Single Photo

last photo on instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Translation

۱۰۱ ایده آسان و سریع از عکاسان قرن بیستم- بزرگان

معرفی بزرگان در این کتاب با فهرستی از عکاسان قرن بیستم روبرو خواهید شد که بسیاری از آنها از شهرت جهانی برخوردارند و هرکدام سعی کرده‌اند تصاویری نمادین و منحصر به خود خلق کنند. بعد از نوشتن این کتاب دریافتم بعضی از عکاسانی که از عکس‌هایشان تقلید کرده‌ام اکنون بیش از ۹۰...

۱۰۱ ایده آسان و سریع از عکاسان قرن بیستم- مقدمه

مقدمه اگر تاکنون به عکسی در یک موزه یا گالری خیره شده و با خود فکر کرده‌اید: “آیا من هم می‌توانم چنین عکسی را بگیرم؟” این کتاب همان چیزی است که آرزوهای شما را برآورده خواهد کرد. با فنّاوری عکاسی دیجیتال امروزی و یک دوربین dSLR ، این امکان وجود دارد که شما هم بتوانید...

۱۰۱ ایده آسان و سریع از عکاسان قرن بیستم

اگر تاکنون به عکسی در یک موزه یا گالری خیره شده و با خود فکر کرده‌اید: “آیا من هم می‌توانم چنین عکسی را ایجاد کنم؟”؛ این کتاب همان چیزی است که آرزوهای شما را برآورده خواهد نمود. این کتاب به شما شیوه استفاده از تکنیک‌های برخی از عکاسان بزرگ قرن اخیر را نشان خواهد داد....