مجموعه آبرنگ های من

تلاشی برای بازآفرینی گونه نقاشی آبرنگ به کمک عکس

آخرین مطالب

دانلود درسگفتارهای استاد بابک احمدی

حقیقت و زیبایی کتابی از استاد بابک احمدی است که درباره هنر و زیبایی‌شناسی نگاشته شده است. وی در پیشگفتار می‌نویسد: نسبت زیبایی و هنر با حقیقت چیست؟ عنوان کتابی که در دست دارید حقیقت و زیبایی است، این عنوان مسیر اصلی ما را در این رشته درس‌ها حاصل می‌کند. اگر افلاطون به...

مردان پرنده ای، بر فراز آسمان خراش ها

کارل راسل در حال دست تکان دادن به عکاس. این عکس بر روی تیر آهن های طبقه ی ۸۸ عمارت نیویورک به ثبت رسیده است. این مرد در ارتفاع ۱۲۲۲ پا بالاتر از تقاطع پنجم و خیابان سی و چهارم نیویورک نشسته است. مرد عکاس با به خطر انداختن جانش از یک جرثقیل بالا رفته و این عکس تاریخی...

آخرین عکس ها

پژمردگی

خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتن گر گذاردمان فلک حالی به حال خویشتن ما در این عالم که خود کنج ملالی بیش نیست عالمی داریم در کنج ملال خویشتن سایه دولت همه ارزانی نودولتان من سری آسوده خواهم زیر بال خویشتن بر کمال نقص و در نقص کمال خویش بین گر به نقص دیگران دیدی کمال...